TANULMÁNYOK ÉS GYAKORLAT

 

Hitvallásom:

"Megbocsájtás: olyan egyszerű, nyilvánvaló szónak tűnik. Első látásra minden világosnak tűnik: megbocsájtani azt jelenti, hogy nem haragszom többé, nem akarok bosszút állni, "nincs vele semmi bajom", ahogy gyakran mondani szoktuk. De elég, ha egy kicsit jobban elgondolkodunk, és világossá válik, hogy mindez - hogy nem haragszom, hogy nem akarok bosszút állni, hogy nincs bennem sértettség stb. - akkor is elérhető, ha közben még sem bocsájtunk meg úgy, ahogy Krisztus kéri, amikor arról beszél, hogy ha mi nem bocsájtunk meg, akkor mi sem nyerhetünk bocsánatot. Miről van szó? Mi a megbocsájtás valódi lényege?

Figyeljük meg, hogy azon belső állapotokat, amiket az előbb felsoroltam, és amiket általában a megbocsájtásnak tartunk, vagyis, hogy nincs bennünk sértettség, nincs bennünk bosszúvágy stb., hogy mindezeket az állapotokat negatív kifejezéssel határozzuk meg: NEM vagyok sértett, NEM tartok haragot a szívemben, NEM akarok bosszút állni. De éppen arról van szó, hogy ezernyi tagadás sem ad ki egyetlen állítást sem. Vagyis, más szavakkal, valaminek a hiánya még nem jelenti valami más meglétét. A gyűlölet hiánya nem jelent szeretetet, ahogy a harag hiánya sem jelent megbékélést. Talán nem tudjuk saját életünk félelmetes és keserű tapasztalatából, hogy a közömbösség, például, rettenetesebb lehet az ellenségességnél és a gyűlöletnél is?

...Mi gyakran éppen a közömbösséget, éppen ezt a belső elidegenedettséget állítjuk be megbocsájtásnak! Nyelvünkben milyen sok ártatlannak látszó szókapcsolat és kifejezés létezik, amelyek, ha belegondolunk, megmutatják az ilyen álmegbocsájtás rettenetes lényegét. "Ugyan, mit tehet ő róla, mi mást várhatnánk tőle, keresztet vethetünk rá, legyints rá, rá még haragudni sem érdemes" stb. Vagy így: "Megbocsátok, de többé semmi közöm Önhöz. Kitörlöm Önt az életemből".

Ez lenne az a megbocsájtás, amire Krisztus hív bennünket? Talán az ilyen közömbösségre, a másiknak az életünkből való kitörlésére, a tőle való elfordulásra szólít fel minket Isten? Természetesen nem. Sőt, többet is mondhatunk: amíg még van bennünk harag, van még remény. Még ha a harag el is vakít, de addig komolyan veszem a másik embert, addig létezik a számomra, addig ez a harag maga is átalakítható a megbékélésbe, az újraegyesülésbe és a megújulásba. De ahol megjelenik a közömbösség, ott a halál jutott uralomra. A pokol: mindenki közömbössége mindenki iránt, mindenki önmagába fordulása, ezáltal pedig a szellemi-lelki halál rettenetes magánya. Ezért határozottan állíthatjuk: a közömbösségből és a megvetésből, lenézésből fakadó megbocsájtás nem megbocsájtás, hanem annak hamisítványa, karikatúrája.

Az igazi megbocsájtás mindenek előtt a másik ember teljes elfogadását és komolyan vételét jelenti... Az igazi megbocsájtás azt jelenti, hogy olyannak látjuk meg a másik embert, amilyennek Isten látja és szereti őt.

"Mindenki közülünk vétkes mindenben mindenki előtt" - mondta Dosztojevszkij. Mindenki közülünk, bizony, mindenekelőtt abban a mindenki más iránti rettenetes közömbösségben vétkes, ami az egész életet, az egész világot magányba, ellenségességbe, bizalmatlanságba és félelembe taszítja. ...Csak ha megismertük és megéreztük Istennek ezt a reánk, reám, mindnyájunkra irányuló mindent megbocsájtó szeretetét, akkor születhet meg a szívünkben a csodák csodája: a megbocsájtás. Akkor életünkben fellobban a világosság, a mennyei boldogság!" (Schmemann Alexander atya)

Graf Orsolya

kommunikációs szakember

Végzett Gyászfeldolgozás Módszer Specialistaként a gyászolóknak tartok egyéni és csoportos programot, valamint az aktív Specialisták és a Központ munkáját segítem kommunikációs tapasztalataimmal és szaktudásommal. 

Egyetemet végzett szakemberként 15 éve marketingkommunikációval foglalkozom, és személyes érintettség mentén kerültem kapcsolatba a Gyászfeldolgozás Módszerrel. Munkámnak köszönhetően alakult ki a magyarországi Központ arculata, új honlapja, intranet oldala, a Gyógyulás a gyászból facebook oldal frissítései. A honlapon olvasható szövegeket és a Blogot én írom.

Az intranet oldalon a webshopban rendelhető nyomdai anyagokat tőlem lehet megrendelni, és a Specialistákat segítő anyagokat is (GDPR anyagok, oklevél, Tájékoztató előadás prezentáció) én készítem. A Specialisták csoportjainak, ingyenes előadásainak hirdetményeit szintén én teszem közzé a Központ honlapján és facebook oldalán.

A fentieken túl minden Specialista képzéshez kapcsolódóan Kommunikációs tréninget tartok a jelentkezőknek, melyeken szó van az alábbiakról:

- a Gyászfeldolgozás Módszer Magyarország központ feladatai és vállalásai

- a Központ lehetőségei a Specialisták munkájának támogatására

- mi a "személyes márka" jelentősége a segítő szakmákban

- a GYM tájékoztató előadás javasolt forgatókönyve

- saját bemutatkozó anyag, digitális névjegy (nagyon egyszerű weboldal) készítésének könnyű és olcsó lehetősége

- nyomdai anyagok beszerzése

- saját egyéb szakmai munkával való koherencia megteremtésének módjai

- a belső motiváció és a saját úton a GYM helye az életemben

- a GYM fizetős módozatának oka és az erről való kommunikáció

Szeretettel várok mindenkit a tréningeimen!